Filosofia

Eläinlääkäriin hakeutuminen ei ole aina pelkästään positiivinen juttu. Eläin on sairastunut ja omistajaa ahdistaa. Pyrimme kaikin tavoin vähentämään eläimen kokemaa pelkoa, kipua ja jännitystä. Haluamme välittää potilaalle aitoa ja hoitavaa läsnäoloa oli sitten kyse pienestä piipahduksesta klinikalla tai suuresta ja vaativasta leikkauksesta.
Potilaan tutkimisen lisäksi selvitämme tapauskohtaisesti eri hoitovaihtoehdot. Omistaja on viime kädessä se joka valitsee, mutta annamme apua vaihtoehtojen suhteen. Otamme huomioon yksilö- ja eläinlajikohtaiset erityispiirteet sekä omistajan mahdollisuudet hoitaa eläintä. Hoitojen onnistumiseksi joudumme usein tekemään näkymätöntä pohjatyötä: kartoittamaan eläimen elintapoja ja kyselemällä selvittämään omistajan mahdollisuuksia sitoutua hoitoon.
Eläimen terveyden ja elinvoiman heiketessä elimistö joutuu pois luontaisesta tasapainosta. Lähes kaikkia ellei jopa kaikkia sairauksia edeltää eripituinen epätasapainon tila ennenkuin varsinainen sairaus puhkeaa. Ikivanha Hippokrateen viisaus – ruoka olkoon lääkkeesi ja lääke ruokasi – pätee edelleenkin.

Päivitämme säännöllisesti tietoja ja taitoja alan koulutuksissa. Vaalimme perinteitä pitämällä kiinni maalaisjärjestä hoitoja suunnitellessa. Toimimme hoitajien peruskoulutus- ja eläinlääkäreiden jatkokoulutuspaikkana.
Vaativissa tapauksissa teemme yhteistyötä alan erikoisosaajien kanssa. Teemme sellaisia toimenpiteitä, joiden jälkeen omistaja pystyy hoitamaan eläimen kotona. Sairaalatasoista hoitoa vaativat potilaat joudumme lähettämään eteenpäin.