Filosofia

Eläinlääkäriin hakeutuminen ei ole aina pelkästään positiivinen juttu. Eläin saattaa olla  sairas ja omistajaa ahdistaa. Pyrimme kaikin tavoin vähentämään eläimen kokemaa pelkoa, kipua ja jännitystä. Haluamme välittää potilaalle aitoa ja hoitavaa läsnäoloa oli sitten kyse pienestä piipahduksesta klinikalla tai suuresta ja vaativasta leikkauksesta.

Potilaan tutkimisen lisäksi selvitämme tapauskohtaisesti eri hoitovaihtoehdot. Omistaja viime kädessä päättää hoidoista, mutta annamme apua valintojen edessä. Otamme huomioon yksilö- ja eläinlajikohtaiset erityispiirteet sekä omistajan mahdollisuudet hoitaa eläintä. Hoitojen onnistumiseksi joudumme usein puuttumaan eläimen elintapoihin. Eläimen terveyden ja elinvoiman heiketessä elimistö joutuu pois luontaisesta tasapainosta. Lähes kaikkia ellei jopa kaikkia sairauksia edeltää eripituinen epätasapainon tila ennenkuin varsinainen sairaus puhkeaa. Ikivanha Hippokrateen viisaus – ruoka olkoon lääkkeesi ja lääke ruokasi – pätee edelleenkin.

Henkilökuntamme päivittää säännöllisesti tietoja ja taitoja alan koulutuksissa. Vaalimme perinteitä pitämällä kiinni maalaisjärjestä hoitoja suunnitellessa. Toimimme hoitajien peruskoulutus- ja eläinlääkäreiden jatkokoulutuspaikkana.

Vaativissa tapauksissa teemme yhteistyötä alan erikoisosaajien kanssa. Teemme sellaisia toimenpiteitä, joiden jälkeen omistaja pystyy hoitamaan eläimen kotona. Sairaalatasoista hoitoa vaativat potilaat joudumme lähettämään eteenpäin.